MENU

Tìm kiếm

Chất Chuẩn: Vô Cơ , Hữu Cơ, Hóa Dầu, ICP,...

Xuất xứ : Bỉ
TT Code Tên Hàng
161 CL05.0301.1000 Cerium(IV) sulfate 0.1 mol/l
162 CL05.0307.1000 Hydrochloric acid 0.1 mol/l
163 CL05.0310.1000 Hydrochloric acid 0.5 mol/l
164 CL05.0311.1000 Hydrochloric acid 1 mol/l
165 CL05.0501.1000 EDTA diNa salt 0.01 mol/l
166 CL05.0506.1000 EDTA diNa salt 0.1 mol/l
167 CL05.1002.1000 Iodine 0.05 mol/l
168 CL05.1105.1000 Potassium hydroxide 0.1 mol/l
169 CL05.1113.1000 Potassium permanganate 0.02 mol/l
170 CL05.1411.1000 Sodium hydroxide 0.1 mol/l
171 CL05.1417.1000 Sodium hydroxide 0.5 mol/l
172 CL05.1420.1000 Sodium hydroxide 1 mol/l
173 CL05.1422.1000 Sodium hydroxide 2 mol/l
174 CL05.1429.1000 Sodium thiosulfate 0.1 mol/l
175 CL05.1502.1000 Oxalic acid 0.05 mol/l
176 CL05.2603.1000 Silver nitrate 0.1 mol/l
177 CL05.2612.1000 Sulfuric acid 0.05 mol/l
178 CL05.2615.1000 Sulfuric acid 0.5 mol/l
179 CL06.0507.0100 Eriochrome black T indicator
180 CL06.0909.0001 Dimidium bromide a.r.
181 CL06.1315.0025 Methylene blue
182 CL06.1320.0025 Malachite green-oxalate
183 CL06.1321.0005 Murexide (Ammonium purpurate)
184 CL09.0301.0100 Chem-QUANT® Ammonium 400
185 CL09.0302.0100 Chem-QUANT® Carbonate Hardness
186 CL09.0303.0100 Chem-QUANT® Chlorine 20
187 CL09.0304.0100 Chem-QUANT® Chlorine 1000
188 CL09.0305.0100 Chem-QUANT® Fluoride 100
189 CL09.0306.0100 Chem-QUANT® Glucose 2000
190 CL09.0307.0100 Chem-QUANT® Nitrate 500
191 CL09.0308.0100 Chem-QUANT® Nitrite 80
192 CL09.0309.0100 Chem-QUANT® Peracetic Acid 50
193 CL09.0310.0100 Chem-QUANT® Peracetic Acid 2000
194 CL09.0311.0100 Chem-QUANT® Peroxide 25
195 CL09.0312.0100 Chem-QUANT® Peroxide 1000
196 CL09.0313.0100 Chem-QUANT® Phosphate 100
197 CL09.0314.0100 Chem-QUANT® QAC 25-1000
198 CL09.0316.0100 Chem-QUANT® Sulphite 500
199 CL09.1601.0100 Universal Indicator Strips (pH 0 - 14)
200 CL09.1602.0100 pH Indicator Strips (pH 0 - 6.0)
201 CL09.1603.0100 pH Indicator Strips (pH 2.0 - 9.0)
202 CL09.1604.0100 pH Indicator Strips (pH 4.0 - 10.0)
203 CL09.1605.0100 pH Indicator Strips (pH 6.5 - 10.0)
204 CL09.1606.0100 pH Indicator Strips (pH 7.0 - 14.0)
205 CL09.1607.0100 pH Indicator Strips (pH 0 - 1.5)
206 CL09.1608.0100 pH Indicator Strips (pH 2.5 - 4.5)
207 CL09.1609.0100 pH Indicator Strips (pH 4.0 - 7.5)
208 CL09.1610.0001 Universal Indicator Paper (pH 1 - 14) - 1 x 5 meter
209 CL09.1611.0001 Universal Indicator Paper (pH 1 - 14) - 3 x 5 meter - refiil
210 CL09.1612.0001 Universal Indicator Paper (pH 1 - 11) - 1 x 5 meter
211 CL09.1613.0001 Universal Indicator Paper (pH 1 - 11) - 3 x 5 meter - refill
212 CL09.1614.0001 Comparator Paper (pH 0.5 - 5.5) - 1 x 5 meter
213 CL09.1615.0001 Comparator Paper (pH 0.5 - 5.5) - 3 x 5 meter - refill
214 CL09.1616.0001 Comparator Paper (pH 5.5 - 9.0) - 1 x 5 meter
215 CL09.1617.0001 Comparator Paper (pH 5.5 - 9.0) - 3 x 5 meter - refill

Đối tác

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG
Địa Chỉ : 254/98/57B Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tel : (028) 62777145- Fax : (028) 54456963
Mail : info@rainbowvn.net
Online
28
Hôm nay
1309
Trong tuần
3658
Tổng cộng
10870912
Có 28 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 18/6/2024
Copyright © 2011. Bản quyền thuộc về Cầu Vồng